Fisk og fjord

Fisk og fjord Fisk og fjord

11. apr 2019 Fisker Dag Olav Mollan tar fangst om bord fra et av de 82 halene På andre tokt har du gjerne seks-åtte trålstasjoner på rekefeltene i en fjord.

Fisk og fjord

Fisk og fjord

27. apr 2018 En middag på restaurant Fjord minner om en cruisebåt på land. Her sto norsk fisk som røye, lange og hyse på kartet, akkompagnert av både 

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fiske. Havområdet utenom Osen fjordcamping er meget egnet for havfiske. Området er kjent for stor fisk, og vi organiserer gjerne havfisketurer. Vi har mulighet til . Fisk og fjord

Fisk og fjord Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

4. jun 2019 Jeg tok en uke fri fra storbylivet i uke 22 for å dra opp på hytta og fiske sjøørret i fjorden. Denne tiden på året pleier å være veldig givende for . Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Ferdig knyttet kroksett til spennende stangfiske fra land. Få mer fisk, og flere typer fisk! Klart til bruk, bare tilpass søkket etter stangas kastevekt. Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fjordfiske i Trondheimsfjorden - Opplev Trøndelag. Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord

Fisk og fjord